Nieuws Blogs
Blijf altijd op de hoogte


bron: Algemeen Dagblad

Autobelastingen 2020 samenvatting

Openbreken Autobrief II vanwege Klimaatakkoord en overgang naar WLTP
In juni 2019 heeft het kabinet Rutte het Klimaatakkoord gepresenteerd. Om de milieudoelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen bereiken is een groot aantal maatregelen op het
gebied van mobiliteit noodzakelijk. Dit heeft ook gevolgen voor de autobelastingen. Om deze reden heeft het kabinet besloten om de Autobrief II vervroegd open te breken zodat een aantal
wijzigingen al in 2020 doorgevoerd kunnen worden. Tevens heeft het kabinet besloten de nieuwe, op WLTP CO2 uitstoot gebaseerde BPM-tarieftabel in te voeren per 1 juli 2020.

Dit betekent dat tot en met 30 juni 2020 de correlated NEDC (NEDC 2.0) uitstoot de heffingsgrondslag blijft van de BPM en dat de WLTP CO2 uitstoot vanaf 1 juli 2020 de heffingsgrondslag wordt van de BPM.

BPM tarieven voor benzine en diesel

▪ Auto’s met een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer zijn tot 2025 volledig vrijgesteld van BPM. Voor alle personenauto’s met een CO2 uitstoot van 1 gram CO2 per kilometer
of meer moet BPM betaald worden.
▪ Voor iedere nieuw verkochte personenauto met een CO2 uitstoot van 1 gram CO2 of meer moet in 2020 een vast tarief van € 366,- worden betaald. Met ingang van 2025
geldt de vaste voet ook voor zero-emissie auto’s.
▪ Voor auto’s waarvan het (blanco) kenteken tot en met 30 juni 2020 wordt aangevraagd en die vóór 1 oktober 2020 worden geregistreerd, geldt het BPM ‘oude’ tarief gebaseerd
op de correlated NEDC (NEDC 2.0). Dit is vergelijkbaar met de regeling die van toepassing is bij een jaarovergang.

de autobelastingen 2020 samenvatting

Afschaffing teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer

Per 1 januari 2020 wordt de teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer afgeschaft. Op basis van deze regeling wordt de teruggaaf van BPM verleend voor personenauto’s die geheel of
nagenoeg geheel worden gebruikt voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer. Door het afschaffen van de teruggaafregeling is voor personenauto’s die worden gebruikt voor het
verrichten van openbaar vervoer en taxivervoer voortaan BPM verschuldigd. De hoogte van de BPM voor personenauto’s is afhankelijk van de CO2 uitstoot.

Gewijzigde wetgeving voor bijtelling

Het succes van de elektrische auto in Nederland is voor een belangrijk deel te danken aan het lage bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s zoals de Kia e-Niro en Tesla Model3.
Het kabinet wil echter over-stimulering van één specifieke aandrijflijn voorkomen en heeft daarom besloten om Autobrief ll open te breken en onder andere de bijtellingsregels aan te passen.
Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:
▪ In 2020 moet voor auto’s met een CO2 uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer 8% bijtelling worden betaald.
2021 bedraagt de bijtelling 12%,
2022 tot en met 2024 16%
vanaf 2025 17%.

▪ Voor volledig elektrische auto’s geldt dat vanaf 1 januari 2020 voor het gedeelte van de consumentenadviesprijs dat boven de € 45.000,- euro uitkomt het standaard tarief van 22% moet worden betaald. Voor voertuigen op waterstof geldt deze aftopping niet.

▪ Vanaf 1 januari 2021 geldt een grens van € 40.000,-.  Voor voertuigen op waterstof geldt deze aftopping niet tot en met 2023.

Gewijzigde wetgeving voor de motorrijtuigenbelasting-autobelastingen 2020

autobelastingen 2020 veranderingen

▪ Personenauto’s die geen CO2 uitstoten zijn in 2020 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Deze vrijstelling geldt tot en met 2024.
In 2025 betalen elektrische auto’s 25% motorrijtuigenbelastingen vanaf 2026 100% motorrijtuigenbelasting.

▪ Zuinige PHEV’s (<= 50 gr/km) betalen in ieder geval tot en met 2024 een zogenaamd ‘halftarief, in 2025 75% van het tarief en daarna 100% van het tarief; deze auto’s krijgen
voorlopig nog 50% korting op de motorrijtuigenbelasting dat vanaf 2025 wordt afgebouwd.

▪ Tot januari 2021 wordt voor het gereduceerde MRB tarief de grenswaarde van 50 g/km CO2 op basis van de NEDC/NEDC2.0 waarde gehanteerd.
Na januari 2021 wordt een overgangsrecht gecreëerd.
Voor nieuwe registraties in 2021 zal de WLTP uitstoot met grenswaarde 50 g/km als grondslag dienen.

Toyota modellen en autobelastingen 2020

Aantrekkelijk geprijsde Business Editions van de Corolla, C-HR, Camry en RAV4 maakt u Toyota Hybrid in veel gevallen de beste keuze!

Wilt u meer weten over de veranderingen van de autobelastingen neem dan hier contact met ons op.

 

Terug naar overzicht
Kooijman Autogroep