Waterstof en schone brandstof

Body

Er worden steeds meer waterstoftankstations gebouwd in Nederland. Er is hiervoor 22 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Staatssecretaris van Infrastructuur Heinen informeert de 2e kamer dat er een subsidieregeling komt.

Op dit moment telt Nederland 14 waterstoftankstations. Volgens de doelstellingen van het klimaatakkoord van 2019 zouden dit er 50 moeten zijn. Volgens Heijnen moet dit gaan lukken met de extra beschikbare subsidieregeling. Deze is gericht op tankstations voor zwaar transport, binnenvaart en bouwmachines.

Waterstof als schone brandstof 


Heijnen: “Ik zie waterstof als schone brandstof voor met name vrachtwagens erg zitten. Zwaar verkeer kan op waterstof veel kilometers maken, zonder uitlaatgassen. Onze transportsector is ambitieus en ik ook, samen kunnen we tempo maken.”
Met de subsidieregeling wil de staatsecretaris meer inzetten in de mogelijkheden om meer schoon en zonder uitstoot te rijden, dit kan elektrisch met batterij of waterstof. Volgens de Europese wetgeving zou er in de industrie en transportsector meer waterstof gebruikt moeten worden, daarnaast schrijft deze voor dat langs de snelweg om de 100-150 km een waterstoftankstation dient te komen bij grote stedelijke knooppunten in de hele EU.
Aangezien we in Nederland nog niet veel waterstofstations hebben, geeft dit geen stimulans om te investeren in waterstof vrachtwagens en bussen. Door middel van de subsidie wil Heijnen het voor bedrijven aantrekkelijk maken om te investeren in waterstofvrachtwagens en bussen immers deze zijn een stuk prijziger dan de diesel varianten. Dan is het opschalen van waterstoftankstations essentieel.

Subsidieregeling vanaf 2024


De huidige beschikbare 22 miljoen is bij benadering genoeg voor 5 tot 10 waterstofstations in Nederland. Dit is een start, maar om de klimaatdoelen te halen is er meer budget nodig.

Schone vrachtwagens in 2050

Het streven is om in 2040 al vrachtwagens zonder uitlaatgassen te rijden. Bedrijven kunnen met de subsidie de komende jaren overstappen naar een klimaat neutrale schone vrachtwagen. Overigens is het kabinet naast het opschalen van waterstof voor de transportsector ook bezig met waterstof toegankelijker maken voor de industrie en het verwarmen van woningen.